22 06, 2016

Förändringstrygghet

2016-06-22T10:41:19+00:00 22 juni, 2016|Designa|3 Comments

Just nu behöver vi skapa ännu mer trygghet inom oss för att på bästa sätt klara av den allt snabbare takten, vi behöver skapa en förändringstrygghet. Jag följer flera olika framtidsforskare som berättar om en framtid där merparten av våra arbeten kommer att bli automatiserade. Det handlar om att det händer redan nu och inte [...]

28 02, 2016

Ensamhetens gissel

2016-02-28T06:10:45+00:00 28 februari, 2016|Designa|42 Comments

De senaste dagarna har många av de jag coachat berättat om ensamhetens gissel. Det har varit både ensamstående föräldrar, de som lever i en familj och är gifta och de som lever ensamma. Några av dem har levt utomlands under perioder och upplevt ensamhet antingen där de bott eller när de har återvänt till Sverige. Vissa [...]