Följ oss på 90 dagar med Camilla & Eric och se hur vår vardag kan se ut. Varje vecka så är det dags för en inköpsrunda på olika affärer här på Lanta. Ofta träffar man på härliga vänner. www.camillaleberthirvi.se