Följ oss på 90 dagar med Camilla och Eric. Idag planerar Camilla och Thelma sitt arbete med Third Culture Kid. Det kommer webinar och föreläsningar om detta. www.camillaleberthirvi.se