Följ oss på 90 dagar med Camilla & Eric så får du se hur vår vardag kan se ut! Nu visar vi hur vi arbetar med vår ekonomi och budget som digitala nomader. www.camillaleberthirvi.se