Följ oss på 90 dagar med Camilla & Eric och se hur vår vardag kan se ut. Vi gjorde en liten visumresa till Kuala Lumpur och visar rutinen för alla stämplar. En företeelse i sig. www.camillaleberthirvi.se