Följ oss på 90 dagar med Camilla & Eric så ser du hur vår vardag ser ut. Vi får besök av fotografen Johan Almblad som tar nya fotografier för en artikeln och andra inslag. www.camillaleberthirvi.se