Följ oss på 90 dagar med Camilla & Eric så får du se hur vår vardag kan se ut. I Saladan kan man hitta Lantas bästa Mango Sticky Rice av vår egen ¨Mangodam!¨ www.camillaleberthirvi.se