Följ oss på 90 dagar med Camilla & Eric så får du se hur vi har det i vardagen. Thailand är ett kulturens land. Flera kulturer som samsas och här är en. www.camillaleberthirvi.se