Följ oss på 90 dagar med Camilla & Eric så får ni se hur vår vardag kan se ut. Idag har Oliver sin sista skoldag på Svenska Skolan Thailand Sanuk. www.camillaleberthirvi.se