Följ oss på 90 dagar med Camilla & Eric och se hur vår vardag kan se ut. En vanlig dag är fylld av samtal, planering, träning och arbete. www.camillaleberthirvi.se