Följ oss på 90 dagar med Camilla & Eric så får du se hur vår vardag kan se ut. Varje vecka finns flera marknader att besöka. Här är lördagsmarknaden. www.camillaleberthirvi.se