Följ oss på 90 dagar med Camilla & Eric och se hur vår vardag kan se ut. Vi har anlänt Bangkok för några dagar innan avresa till Sverige. www.camillaleberthirvi.se