Hur ser det ut när Camilla arbetar som digital nomad? Här berättar Camilla lite om sin vardag. Coachning och Livsdesign Retreat är en stor del av arbetet.