Följ oss på 90 dagar med Camilla & Eric och se hur vår vardag kan se ut. Sammanfattning och reflektion över yogaresan på Rhodos. www.camillaleberthirvi.se