Följ oss på 90 dagar med Camilla & Eric och se hur vår vardag kan se ut. Vi reflekterar över vårt liv och de skiftningar det ger oss. Reflektionsavstånd berikar. www.camillaleberthirvi.se