Följ oss på 90 dagar med Camilla & Eric och se hur vår vardag kan se ut. Bra uppslutning på Guld-brunchen Mornington Hotel Stockholm.
www.camillaleberthirvi.se