Låt intuitionen leda dig

Utveckla dig med stöd av mig, Camilla Lebert Hirvi genom Mentorskap, Coachutbildning, Ledarutbildning och Retreater.

Intuitivt business mentorskap Online

Investera i dig själv och din business och skapa ett intuitivt företagande steg för steg med hjälp av Camilla Lebert Hirvi som erfaren mentor. Välj mellan 6 månaders mentorskap eller 1 år.

Utbildningar & Retreater

Lär dig nya saker och inspireras till nya livsval.

Camilla Lebert Hirvi

Intuitiv Mentor och Coach, Intuitiv Coach- och Ledarutbildare, Parterapeut och Retreat ledare.

Med få ägodelar bor jag idag växelvis mellan Kreta och Bali och hjälper hundratals andra att skapa sitt friare liv med intuitionen som sin kompass.
Jag jobbar med intuitionen som min viktigaste ledstjärna i mitt företagande, som coach, mentor och utbildare. Genom åren har jag lärt mig att balansera det konkreta, maskulina drivandet med det feminina mottagande intuitiva till den blomstrande intuitiva business jag idag leder.

E-bok & Ljudbok

Våga släppa taget

Hur jag sålde allt och började leva

Detta är en berättelse om ett uppvaknande ur en falsk nöjdhet, om att sälja allt och att skapa ett liv i frihet. Det är en historia om hur modet att våga släppa taget om allt skapar det tomrum som behövs för att börja leva ett drömliv.