kingOavsett om vi tydligt ser det eller inte är vi inne i en fas av att allt gammalt byts ut mot nytt. Just nu läser jag Alexander Bards bok Nätokraterna och utifrån de tankarna befästs de reflektioner jag själv har haft den senaste tiden. Alexander beskriver bland annat skiftet mellan feodalsamhället och det kapitalistiska samhället där under feodalismen hade kungen och adeln makten och bodde på slott och herresäten på landet. När kapitalismen gjorde sitt intrång och tog över övergick makten till de som bodde i städerna, till företagsledare och de som kunde köpa in sig i toppskiktet på olika sätt. Det som har varit och fortfarande är allenarådande är jakten på pengar och att bli rik. Rikedomen ger makt och den ger frihet. Den senaste tiden har många av de "trygga" grundpelarna i det kapitalistiska samhället skakats i grundvalarna. Fler och fler tar till sig att kapitalismen grundar sig på att unknownutnyttja jordens resurser till fullo och att på den vägen har vi inte bara exploaterat jorden resurser utan också människor. Samtidigt börjar misstron sprida sig mot grundpelarna i systemet: storföretagens ledningar, politiker och media är några som fler och fler tappar tilltron till. När insikten om att storföretagen ofta drivs med ett enda mål i siktet, maximerad vinst, att politiker behöver följa direktiv från de som bidragit mest till deras valkampanj och att media ofta är mer styrda än vi velat tro faller tilltron till det vi tidigare känt som tryggheten i vårt samhälle. Trots att det känns skrämmande eftersom vi inte riktigt ser vad nästa samhälle bygger på, är det också en möjlighet och ett nödvändigt skifte.

tablet-janet-service-bannerBard, som haft rätt i många av sina förutsägelser om den tekniska och samhälleliga utvecklingen, menar att den maktelit som finns just nu inte kommer att kunna bibehålla makten i det nya samhälle som växer fram. Så har det varit i alla skiften mellan olika samhällsstrukturer att det växer fram images2nya människor som har makt. Det nya samhället kallar han för Informationalismen och byggs bland annat upp på nätet och skapar helt nya strukturer av makt, information och samarbeten. Han menar att människan inte kommer att stå i centrum längre, det är slut på individualismen. Om jag tänker mig en drömvärld där vi sen gammalt är trötta på egoism och att jobba för mitt eget bästa enbart, som det kapitalistiska samhället har byggt på, kanske det är något form av samarbetsamhälle som växer fram med ett fokus på Jorden och inte Människan. Ingen av oss kan landhelt förbereda oss och surfa rätt på vågen eftersom vi just nu inte riktigt kan se vad det nya är och hur det kommer att växa fram. Det enda var och en av oss kan göra är att gå in i oss själva och känna in vad som är rätt för oss själva. Vilka steg behöver du ta i ditt liv för att skapa ett bättre liv som är mer i enlighet med dina egna värderingar? Hur kan du starta samarbeten och sammanhang som bidrar till det du tror på är bäst för både dig själv och oss alla? Vad är dina talanger som du kan bidra med till andra? Vad är viktigt för att du ska bli ditt bästa jag?

moneyEn sak är klar och det är att vår syn på pengar som den viktigaste ledstjärnan kommer att ändras i det nya som kommer. I det samhälle vi hittills har haft har pengar varit det yttersta målet och fått största fokuset. Om vi spånar kring en värld där pengar inte alls är viktigt, kanske inte ens finns?? hur skulle det fungera då? Är det byten och samarbeten som gäller då? Hur kan vi redan nu börja ändra vårt fokus på pengar till andra värden? Många av oss har redan gjort det men vi är förstås fortfarande beroende av pengar eftersom samhället ännu så länge bygger på det. Mina barn har flera gånger under sin uppväxt föreslagit att människor borde ta bort pengar helt. Utan att vi vuxna egentligen sagt så mycket om detta, har deras slutsats varit att det skulle ta bort mycket problem.

henry-miller-money-quotes-i-have-no-money-no-resources-no-hopes-i-amSå låt oss leka en lek. Om allt gammalt byts ut mot nytt och vi tänker oss att vi vaknar imorgon till en värld där inga pengar finns. Hur gör vi då? Vad behöver vi göra för att klara oss? Hur kommer vi att bygga upp våra liv? Vad skulle du göra första veckan, första månaden, första året? Hur skulle det kännas? Vad skulle den bästa av världar kunna bli och vad skulle den värsta av världar kunna bli? Vad kan du göra som ett steg mot den bästa av världar även om nu pengar finns kvar?

Kommentera gärna!

Regniga hälsningar från ett 25-gradigt Koh Lanta
Camilla