Bli Coach.

Certifierad Coachutbildning.

med Camilla Lebert Hirvi

Nästa coachutbildning 19/9 2024-26/4 2025.

BLI COACH.

För dig som vill göra en personlig utvecklingsresa och få nya verktyg att stärka dig själv och andra människor både personligt och professionellt.

Utbildningen är praktiskt inriktad och utbildningen är online hela de sju månaderna som den pågår. Du kommer att ha fått en stor vana av att arbeta som online coach.

Egna övningsklienter – Direkt efter uppstartsdagarna tillämpar du dina kunskaper i coachingsamtal med egna övningsklienter.

Individuella mentorsamtal – Under hela utbildningen får du kontinuerlig coaching och feedback på dina inspelade klientsamtal för att stärka din utveckling och trygghet som coach.

Kurstillfällen online i grupp – Dina kunskaper fördjupas genom teoretiska utbildningspass på nätet där dina tekniker, förhållningssätt och färdigheter stärks ytterligare.

Utbildningen bygger på en utökad version av den välkända coachmodellen GROW, och kompletteras med det evidensbaserade personlighetsverktyget Myers Briggs Type Indicator (MTBI). Utöver det bidrar Camilla med värdefulla insikter och egenutvecklade tekniker från sitt eget professionella liv som coach, utbildare, processledare och parterapeut.

För detaljerad information, se Coachutbildningen – Innehåll och upplägg längre ner på sidan.

FÖR VEM.

Coachutbildningen passar dig som vill få nya verktyg att utveckla dina personliga och professionella relationer samt kunna stötta andras utveckling i din nuvarande anställning eller som coach i eget företag. För dig som chef eller ledare är coachutbildningen en ypperlig investering för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

För dig som genomgått en förändring i livet så kan coachutbildningen vara en bro till nya möjligheter. Oavsett hur du vill använda dina nyvunna kunskaper så kommer de alltid att vara värdefulla i möten och relationer med andra människor.

COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTTET.

Under utbildningens gång lär du dig och tränar på att ha ett coachande förhållningssätt. Det betyder att tro på att de allra bästa svaren finns inom dina klienter. Genom att själva hitta våra svar blir effekten mycket större än om vi som experter ger råd. Genom effektiva djupa frågor och tekniker lär du dig hur du kan öppna upp nya tankar och planer för dina klienter.
Som coacher och livsdesigners arbetar vi till 80% med framtiden och är skickliga på att finna viktiga kanske ibland bakomliggande orsaker, mönster och hinder likaväl som hjälper våra klienter att skapa tydliga livsvisioner och konkreta planer för att nå dit. När du har lärt dig teknikerna och förhållningssättet kan du coacha olika personlighetstyper och olika ämnen även sånt du inte har någon egen erfarenhet i.

Video.

Se & Hör om Kursen.

Intervju med Camilla i TV4s Efter tio med Malou.

Lär Mer.

Innehåll & Information.

För mer information klicka på + boxarna nedan.

Denna utbildningen är helt fantastisk! Wow!! Jag trodde aldrig att det skulle bidra till en så stor personlig resa som det har gjort. Jag har också hittat min förmåga att hjälpa andra och att tjäna pengar på det. Camilla är superproffsig och ändå ödmjuk. Hon har sett alla på just det sättet som just de har behövt. Jag är otroligt glad att jag tog den här möjligheten!
Frida Håkansson
Unikt och otroligt bra att direkt komma igång och coacha genom övningsklienter. Detta är en praktiskt inriktad utbildning kompletterad med evidensbaserad teori (MBTI). Jag kommer att ha mest nytta av min praktiska erfarenhet av att coacha och få feedback genom mentorsamtalen och inskickade samtal. Utbildningstillfällena har varit mycket informativa med ett pedagogiskt, strukturerat upplägg. Jag kan inte tänka mig en mer balanserad och kompetent ledare än Camilla. Värme, engagemang och omsorg kombineras med tydlighet, struktur och metod. Tack Camilla!
Eva Olofsson
Utbildningen var helt fantastisk. Suveränt, proffsigt, väl genomtänkt och väl genomfört på alla sätt. Utbildningen ger så otroligt mycket mer än vad jag förstod från början. Att min egen personliga utveckling skulle ta en sån fart, att jag fått så bra stöd och fått med mig ovärderliga insikter både från Camillas föreläsningar, hennes coaching och från gruppen. Jag har lärt mig att det är OK att vara mig! Att jag bär på en skattkista med erfarenheter och upplevelser som andra kommer att ha nytta av. Jag är trygg i min nya roll och har sen också fått bonus i form av allt om marknadsföring, företagande, djupa, djupa insikter om vilken fantastisk potential jag har. Camilla är trygg, pedagogisk, ytterst kompetent, förstående och stödjande. Hon är självklar, en förebild, inspirerande och bra på att leda oss både enskilt och i grupp. Hela utbildningen, konceptet och med Camilla som lärare/coach har gett mig en transformation från osäker/sökande till trygg/”färdig” Coach! Stort tack!
Ingegärd Pettersson
Genuint, proffsigt ledarskap där jag har fått känna mig trygg hela vägen. Den har innehåll, upplägg, tydlighet och ramar som ger de verktyg som jag behöver för min fortsättning som coach. Camilla är en fantastisk person och förebild. Hon ser och plockar fram allas unika förmågor på ett otroligt fint sätt <3 Jag var i början lite orolig för att det inte skulle vara fler fysiska träffar men upplägget var suveränt med webinarier och mentorsamtal emellan. Jag har fått med mig att verkligen tro på mig, att jag kan coacha och jag har hittat det jag vill inrikta mig på. Så bra utbildning och genuint, tryggt och proffsigt genomfört.
Josefina Sanner
Mitt helhetsintryck av utbildningen efter sju månader är att den var professionell, varm och tillåtande. Jag har fått verktyg att jobba med som coach och även en personlig utveckling. Jag har utvecklat min förmåga att lyssna, fråga och bekräfta samt fått ett bättre tålamod. Jag har idag tillit till mig själv, mod att starta upp och jag har kompetensen. Camilla genomförde utbildningen helt fantastiskt! Strukturerat, välplanerat och tryggt. Så skönt och förlösande att äntligen hitta sig själv och mina styrkor och att jag kan vara den jag är. Tack Camilla för en fantastisk utbildning!
Kristina Stolpe
Mycket bra och proffsigt upplägg. Genialiskt verkligen! Jag har fått mycket mer än jag trodde innan. Jag har utvecklats och vågat göra sånt som jag inte vågat innan. Jag har idag mer självförtroende och Coachstrukturen sitter som en ”smäck”. Bättre mentor än Camilla kan du inte ha!! Hon har alla bitar som krävs för att man ska utvecklas till den bästa coachen! Fjärilen ska ut!
Annicka Sjöbergh
Övning ger färdighet. Jag är glad att jag valde Camilla. Jag har lärt mig att sakta ner flödet, få kontroll och hjälp av verktygen, mallen. Jag har landat en enormt jumbojet och kommit hem  Camilla genomförde utbildningen personligt och proffsigt.
Maria Richardsson
Jag har under utbildningen lärt mig mest om coachingtekniker och att bli lugn i coachande samtal. Camilla har gett många bra, konkreta exempel på vad man ska säga/göra i ett samtal. Jag har fått med mig mer än förväntat och på ett bättre handfast sätt än jag förväntat mig. Alla som vill bli en duktig rutinerad coach bör gå den.
Emily Rosenqvist
Utbildningen är strukturerad, genomtänkt, professionell och personlig. Camilla är otroligt trygg i sin roll och varm som person. Oavsett situation så kommer det coachande förhållningssättet vara användbart. Det är ett fantastiskt värdefullt verktyg. Jag har lärt känna mig själv på en ny nivå. Jag har nu en starkare tro på mig själv som coach genom alla bekräftelser från Camilla och gruppen och att jag inser vilken resa jag har gjort. Det är definitivt ett nytänk att genomföra utbildningen på distans och det har fungerat riktigt bra. Camilla har otroligt värdefull kunskap och erfarenhet som har gett mig tillit. Hon är också fantastisk som person och coach!
Sandra Nieminen
Utbildningen har passat mig bra eftersom det både var ”live” träffar och via nätet. Den har varit proffsigt upplagd där också alla elever har deltagit. Mitt intresse väcktes v namnet ”livsdesign” och jag har lärt mig om frågeställningar och att lägga undan min kartbild. Jag kommer att fortsätta arbetet med att förstå olika personlighetstyper. Camilla är superproffsig, ödmjuk, kunnig och bäst. Utbildningen har också skapat bra nätverk i gruppen. Nu till bevis att uppnå mina mål. Tack!
Katarina Liminga Kalla
Detta är en kanonutbildning som sällan har varit tråkig. Väldigt intressant och praktisk. Jag har fått med mig så fruktansvärt mycket och Camilla är pedagogisk och enkel att förstå. Hon är klockren, pedagogiskt, bryter ner alla koncept till en bra nivå. Lugn och metodisk. Man märker vilken erfarenhet hon besitter. Jag har lärt mig att lyssna till och möta människor. Jag har fått ett större lugn och en tillit till processen och jag har med mig mycket kunskap att applicera. Jag rekommenderar denna utbildning starkt då den ger en stadig grund till att kunna börja coacha direkt efter utbildningen. Tacksam för att ha tagit del av din kunskap och visdom, Camilla!
Robin Hallsten
Mitt helhetsintryck av utbildningen är att den är livsomvälvande och otroligt utvecklande både kunskapsmässigt och rent personligt. Värme, kunskap, trygghet, gemenskap, professionellt på ett familjärt sätt. Jag har fått med mig kunskap om personlighetstyper, en trygghet i mig själv som coach som har växt fram genom träning, utbildning och mentorsamtal. En större förståelse för hur viktigt det är att hitta den egna sanningen för var och en. Detta är en fantastisk utbildning! Öppet och strukturerat.
Sanna Lohm
En fantastisk utbildning som har gett mig verktyg och massa energi till att bli trygg i mitt coachande och framför allt har gett mig en personlig utveckling. Camilla Lebert Hirvi är en proffsig mentor som lockar fram mina starka sidor och får mig att vilja utmana mig själv. Utbildningsmaterialet känns noga utvalt och otroligt genomtänkt, vilket får mig att känna mig lugn, harmonisk och trygg vilket är grunden för mig i mitt coachande. Idag känner jag mig ett med mig själv vilket betyder allt för min fortsatta utveckling ♡
Micaela Blomberg, 30 år från Borlänge
Praktisk, tydlig coachutbildning med kompetent, erfaren och pedagogisk lärare. Bra upplägg med mycket praktik blandad teori. Man behöver ge utbildningen minst de 5 timmar i veckan som rekommenderas. Väldigt rolig utbildning.
Carina Jansson
Sen jag började min utbildning för dig har livet tagit en ny vändning. Jag har inte bara fått mentala verktyg för min verksamhet utan för livet utanför i min privata sfär. Väldigt snabbt kände jag att jag växte som person inte bara i min yrkesroll alltså. Du som lärare stimulerar till att lyfta fram våra bästa sidor i alla övningar, du får mig se potentialen i utmaningarna och det tankeskiftet  berikar och stärker. Redan efter halva utbildningen känner jag mig trygg i min roll som coach, nu är det finliret som skall putsas till. Jag är så tacksam.
Birgitta Sigurdsson
Jag är glad att jag valde att gå coachutbildningen med Camilla Lebert Hirvi. En mycket bra och pedagogisk utbildning blandat med teori, praktik samt egna coachsamtal. Camilla är mycket proffsig och hon ser vad det är som jag som person behöver utvecklas i. Jag känner att jag utvecklas hela tiden i min roll som coach och jag känner mig lugn och trygg i mitt arbete.
Yvonne Rosell
Tveka inte om du är intresserad av coachning som verktyg. Både i det privata planet eller som yrke. Säger bara, Vilken toppen bra lärare Camilla är. Utbildning via skype individuell coachning. Kursen innehåller allt jag sökte för att bli en bra coach.
Ritva Tammela Sandviken
Jag kan inte uttrycka känslan att dela glädjen med en människa som känner hoppet i förändringen och Camilla har verkligen gett mig verktygen till ett säkrare ”Jag”.
Peter Stegeby
Innan jag började på Camillas coachutbildning så hade jag en uppfattning/bild om vad coaching innebär, men det är så mycket mer omfattande än så. Att få lära sig dessa tekniker och att ändra mitt tankesätt för att bli en så bra coach som möjligt är en utmaning och så himla spännande. För varje samtal lär jag mig något nytt.
En utbildning för dig som verkligen vill hjälpa människor därute att bli sitt bästa jag. Upplägget och innehållet i utbildningen är omfattande och det finns utrymme för att ställa frågor och bolla idéer kurskamrater emellan. Camillas erfarenhet ger så mycket och det känns tryggt att ha henne som mentor/lärare. En utbildning att rekommendera! =)

Rebecca Novoa, Göteborg
Stäng

Coachutbildningen Plan steg för steg

Hela utbildningen sker online.
Obligatorisk närvaro för uppstartsdagarna och certifieringsdagarna.
Alla andra utbildningstillfällen kan ses i efterhand.

Steg 1 Uppstartsdagar

Tor 19/9 kl. 11.00-17.00
Fre 20/9 kl. 09.00-17.00
Lör 21/9 kl. 09.00-17.00
Sön 22/9 kl. 10.00-12.00

 • Att bygga tillit och respekt
 • Det coachande förhållningssättet
 • Grundläggande coachingtekniker
 • Samtalsstruktur
 • Utveckling av färdigheter i kommunikation
 • Personlighetstyper och hur vi coachar dem
 • Träning
 • Handlingsplan inför utbildningsperioden

Mellanperioderna
Totalt minst 27 timmar träningsklient-coaching uppdelat på minst 6 olika klienter. Inspelning, reflektionsrapporter samt 6 mentorssamtal med Camilla via Zoom, en för varje mellanperiod.

Steg 2

Mellanperioden Mån 23/9-Lör 26/10 (5 veckor)
Eget klientarbete minst 1 tim/vecka, totalt 5 tim coach-träning med reflektionsrapport.
1 tim mentorscoaching med Camilla.

Steg 3

Sön 27/10, 3 utbildningstimmar online. Kl. 10.00-13.00
Fördjupning av coachingtekniker, vikten av samtalsmål och hur vi kan skapa det, fördjupande frågeteknik, hur vi coachar olika personlighetstyper.

Steg 4

Mellanperioden mån 28/10-fre 29/11 (5 veckor)
Eget klientarbete minst 1 tim/vecka, totalt 5 tim coach-träning med reflektionsrapport.
1 tim mentorscoaching med Camilla.

Steg 5

Lör 30/11, 3 utbildningstimmar online. Kl. 10.00-13.00
Målstyrning, jobba med alternativ, finna den begravda hunden, hur göra när vi får en blackout, förmågan att släppa kartbilden.

Steg 6

Mellanperioden Sön 1/12-fre 20/12 (3 veckor)
Eget klientarbete minst 1 tim/vecka, totalt 3 tim coach-träning med reflektionsrapport.
1 tim mentorscoaching med Camilla.

Steg 7

Lör 21/12, 3 utbildningstimmar online. Kl. 10.00-13.00
Fördjupning av de delar som grupp och individ behöver mest stöd i. Vikten av reflektion, case studies, var sätta våra gränser, tips på djupare frågor, personlighetstyper och hur vi enkelt kan definiera dem.

Julledigt

Mellanperioden Mån 13/1-fre 7/2 (4 veckor)
Eget klientarbete minst 1 tim/vecka, totalt 4 tim coach-träning med reflektionsrapport.

Steg 8

Mellanperioden Mån 13/1-fre 7/2 (4 veckor)
Eget klientarbete minst 1 tim/vecka, totalt 4 tim coach-träning med reflektionsrapport.
1 tim mentorscoaching med Camilla.

Steg 9

Lör 8/2, 3 utbildningstimmar online. Kl. 10.00-13.00
Fördjupning av de delar som grupp och individ behöver mest stöd i. Hur fördjupa känslor, marknadsföring, vision och passion, de tre viktigaste frågorna, idealklientsarbete, vikten av din story.

Steg 10

Mellanperioden Sön 9/2-fre 14/3 (5 veckor)
Eget klientarbete minst 1 tim/vecka, totalt 5 tim coach-träning med reflektionsrapport. Inlämning av samtal inför certifiering.
1 tim mentorscoaching med Camilla.

Steg 11

Lör 15/3, 3 utbildningstimmar online. Kl. 10.00-13.00
Fördjupning av de delar som grupp och individ behöver mest stöd i. Vikten av mål, rädsla att misslyckas och att lyckas, jämförelser mellan personlighetstyper, marknadsföring, hur skapa texter och nå ut genom blogga, media, sociala media.

Steg 12

Mellanperioden Sön 16/3-ons 23/4 (5,5 vecka)
Eget klientarbete minst 1 tim/vecka, totalt 5 tim coach-träning med reflektionsrapport. Inlämning av samtal inför certifiering.
1 tim mentorscoaching med Camilla.

Steg 13

Certifieringsdagar online.
Obligatorisk närvaro.
Tor 24/4-Lör 26/4 Kl. 09.00-17.00 alla tre dagarna.
Utbildningsavslutning. Certifiering och handlingsplaner.
Utbildningen avslutas med 3 dagars fortsatt träning där du och gruppen av blivande coacher arbetar vidare med Camilla online. Under denna långhelg varvas träning med fokus att ge dig stöd i din fortsatta utveckling. Under dessa utbildningsdagar sker också certifieringen som utgår från de kvalitativa och kvantitativa kraven du har uppfyllt under utbildningen. Innehåll: Personliga utvecklingsområden, Utveckling av coaching-tekniker, Certifiering. Fördjupande övningar. Handlingsplaner framåt.

Certifiering

För att bli certifierad behöver du ha deltagit ”live” i uppstartsdagarna och certifieringsdagarna och antingen deltagit ”live” i de andra utbildningslördagarna eller ha lyssnat på den inspelade utbildningsomgången och skrivit svar och reflektioner till Camilla i efterhand. Du behöver också ha:

 • Genomfört 27 tim egna coachingsamtal med minst 6 olika träningsklienter som du också spelar in och analyserar i efterhand.
 • Fyllt i reflektionsrapporter från samtliga coachingsamtal och skickat in dessa.
 • Valt ut och skickat in ett coachingsamtal för varje mellanperiod som ligger till grund för coaching och feedback under mentorsamtalen.
 • 6 mentorsamtal med Camilla

Utbildningstillfällena som sker över nätet finns tillgängliga även i efterhand om du vid något tillfälle inte kan delta eller önskar repetera. Inför dina två sista mentorsamtal kommer du att uppvisa att du har uppnått de kvalitetsmål som finns i utbildningen. Det ligger som grund för din certifiering.

Utbildare

Camilla Lebert Hirvi är en mycket erfaren coach, utbildare och processledare som har verkat i roller som utbildningskonsult, affärs- och chefscoach sedan 1994. Camilla är även certifierad parterapeut inom Imago par-terapi.

De senaste 20 åren har hon levt som digital nomad i Thailand och Grekland och inspirerat många till en helt ny livsstil. Därför kallar hon sig numera även Livsdesigner. I den här coachutbildningen kombinerar hon det bästa från sin gedigna professionella yrkesbakgrund med sin samlade kunskap om människor och personlig utveckling. Hon har en unik förmåga att se potentialen hos sina deltagare på Coachutbildningen och ger dem stöd till att växa utifrån sina unika förmågor med syfte att utveckla sin personliga stil som Coacher.

Period

19 september 2024-26 april 2025.

Utbildningspris

35 000 kr

Inklusive

63 utbildnings- och träningstimmar. 6 st egna coach-mentorsamtalstimmar med Camilla. Certifikat som visar att du klarat både kvantitet och kvalitet i utbildningen.
Uppföljning: Mentorsamtal som uppföljning: Inom 4 månader efter certifieringen kan du boka ett uppföljningssamtal med Camilla.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan. Vid bekräftelse om plats betalar du in 10% av avgiften som anmälningsavgift, dvs 3500 kr. Anmälan blir giltig i och med att du betalar in din anmälningsavgift. 30 dagar innan utbildningsstarten dvs 19 augusti 2023 betalar du slutbetalningen 31 500 kr. För eventuell avbetalningsplan kontakta Camilla camilla @camillaleberthirvi.se

Avbeställningsvillkor

Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan starten debiteras 10% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 30 dagar innan starten debiteras fullt pris. Vid sjukdom som styrks med läkarintyg, återbetalas allt utom anmälningsavgiften.

Speciella önskemål

Om du har några speciella önskemål eller medicinska problem fyll i det i formuläret nedan.
Vi svarar dig inom 24 tim på vardagar.

Anmälan.

  Egen företagare

  Hantering av personuppgifter Jag samtycker till hantering av personuppgifter. För att få kontakt med Camilla Lebert Hirvi behöver du lämna ifrån dig personuppgifter som består av Namn och E-postadress.

  Vad blir