Bli en Intuitiv ledare.

Certifierad intuitiv ledarskapsutbildning.

med Camilla Lebert Hirvi
För dig som.
 • är chef eller ledare och vill utveckla och fördjupa din intuitiva förmåga som ledare ytterligare.
 • är egen företagare och redan leder eller planerar att börja leda gruppcoachingar, cirklar, retreats eller utbildningar, online eller fysiskt.
 • vill börja arbeta med grupper som egen företagare eller anställd med gruppcoaching, cirklar, retreats eller utbildningar online eller fysiskt. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att leda grupper.
 • vill lära känna dig själv djupare i din roll som ledare.
INNEHÅLL.

Denna unika ledarutbildning ger dig en helhet av både pedagogik, metoder, verktyg men framför allt ger dig en utökad förmåga att leda via din intuition. För att kunna leda andra utifrån din intuition behöver du ha djup självkännedom och en förståelse om andra människor och gruppers processer. Du får mycket praktisk träning i att leda grupper, unik feedback av en mycket erfaren mentor, Camilla som arbetat som ledare i över 30 år både i företagsvärlden och med coachande och holistisk grupputveckling.

Du kommer att växa i din roll som ledare och får dessutom ett konkret upplägg om hur du kan bygga din egen gruppverksamhet och nå ut med den i din marknadsföring. Efter certifieringen är du redo att leda grupper på det sätt du väljer och har alla verktyg för att kunna lyckas.

INTUITIVT LEDARSKAP.

Grunden till att leda intuitivt är självkännedom. Du behöver känna dig själv, vem du är, vad du kommer ifrån och veta vad som gör dig trygg eller otrygg och hur du kan hantera olika situationer. Genom din egen starka kontakt med din intuitiva sida och att du vågar lita på den kan du leda dig själv och andra utifrån det som händer i nuet. En starkt intuitiv ledare är en fyr för andra. En förebild och en inspirationskälla.

En av de viktigaste ingredienserna som intuitiv ledare är att verkligen se andra människor på djupet som de är. Du behöver se deras styrkor, utvecklingsområden och deras potential. När människor upplever att de blir sedda precis som de är kan de också själv utveckla sin egen intuitiva förmåga ännu mer. De vågar erkänna och visa sina sårbarheter och kan transformera sina erfarenheter till möjligheter. Då kan också gruppens process skapa en unik och trygg grund för människor att blomma ut till det de är menade att vara.

Utbildningen Intuitivt ledarskap erbjuder en egen djup personlig utveckling så att du kan bli en sann förebild som kan se och leda andra till deras nästa steg i sin utveckling.

 • Självkännedom. Vem är du och vad har du med dig som påverkar dig i din ledarroll
 • Hur du kan utveckla och fördjupa din intuitiva förmåga
 • Om konsten att se andra människor som de verkligen är och få dem att uppleva det
 • Grupprocesser och personlighetstyper
 • Pedagogik som når fram till alla
 • Skapa trygga platser så att gruppmedlemmarna kan vara autentiska.
 • Energimässigt ledarskap och öppna hjärtat tekniker
 • Musik, rörelse, sång, meditation och sharing för att skapa intuitiv kontakt
 • Coachande förhållningssätt i grupper.
 • Trauma medvetenhet
 • Utbildningsupplägg
 • Cirklar och retreats
 • Utmaningar i grupper
 • Om att uttrycka sin sanning
 • Hur du nischar dig med din gruppverksamhet
 • Hur du når ut med din marknadsföring och hittar just dina idealkunder
Utbildningstillfällen i grupp online
Utbildningen startar med uppstartsdagar som gör dig redo inför att direkt börja träna på att leda grupper. Under utbildningens sju månader samlas ni i gruppen regelbundet för utbildningstillfällen online och avslutningen sker under certifieringsdagarna. Du har kontinuerligt kontakt med gruppen via en egen Facebookgrupp online.

Träning
Efter uppstartsdagarna tränar du på att leda grupper antingen online eller fysiskt, spelar in tillfällena, skriver reflektionsrapporter och har mentorsamtal med din mentor Camilla. En av grupperna du leder består av deltagare från utbildningen och du deltar också själv i en annan kollegas grupp.

Individuella mentorsamtal
Du får kontinuerlig coaching och feedback under hela utbildningen av Camilla för att stärka dig i din utveckling av din ledarroll och skapa trygghet i din roll.

Teorier och metoder

Utbildningen bygger på:

 • pedagogiska principer enligt Kolb
 • grupp process teorin FIRO
 • personlighetstypskunskap utifrån Myers Briggs Type Indicator
 • trauma medvetenhet, terapeutisk och personlig utvecklingskunskap utifrån Imago Couples Therapy teorin
 • cirkelupplägg, meditationer och tekniker enligt Womens circle leaders and Meditation teachers Leah Santa Cruz och Nadine Mcneil
 • gruppcoaching enligt Julie Mosmuller
 • Songs for your soul med Kelly Hall
 • kunskap hur du bäst bygger upp möten, utbildningar, retreats och cirklar utifrån din intuition från Camilla
 • konkreta upplägg från hur du skapar en framgångsrik gruppverksamhet utifrån Camillas tips och erfarenhet

Video.

Intervju med Camilla i TV4s Efter tio med Malou.

Lär Mer.

Innehåll & Upplägg.

För mer information klicka på + boxarna nedan.

Certifierad intuitiv ledarskapsutbildning
Start 2 november 2023

Uppstarts- och certifieringsdagarna har obligatorisk närvaro. Alla andra tillfällen går att ta igen i efterhand.
Hela utbildningen genomförs online.

Steg 1 Uppstartsdagarna Obligatorisk närvaro.

tor 2/11 kl. 11.00-17.00
fre 3/11 kl. 09.00-17.00
lör 4/11 kl. 09.00-17.00
sön 5/11 kl. 10.00-12.00

 • Självkännedom som ledare. Vilka förmågor och egenskaper kan du lyfta in bäst i din ledarroll? Vilka triggers kan dyka upp och hur kan du hantera dem?
 • Personlighetstyper och livsmönster hos dig som ledare och hos dina deltagare.
 • Grupp processer och hur du kan hjälpa gruppen vidare i sina faser.
 • Att lita på din intuitiva förmåga och att få den att blomma ut.
 • Om konsten att på djupet se andra människor, deras styrkor, utvecklingsområden och deras potential.
 • Coachande förhållningssätt i grupper.
 • Träning på sharing, spegling och aktivt lyssnande.
 • Pedagogik som når fram till alla.
 • Skapa en energimässigt trygg plats och ramar så att gruppmedlemmarna vågar vara autentiska.
 • Första intrycket och vad vi behöver tänka på som ledare.
 • Träningar på att leda en grupp med feedback.

Mellanperioderna

Totalt minst 25 timmars träning i att leda grupper antingen online, fysiskt eller en kombination av båda. Gruppledningen ska vara uppdelad på minst 3 olika grupper med 4-12 personer i varje grupp. Inspelning, reflektionsrapporter samt 6 mentorssamtal med Camilla via Zoom (en för varje mellanperiod). Gruppledningen kan vara i form av att hålla en utbildning, gruppcoaching, personlig eller spirituell utveckling i grupp. En av grupperna behöver vara en grupp av deltagare från utbildningen och du själv också deltar i en grupp ledd av dina gruppkollegor från utbildningen.

Steg 2 Mellanperioden Mån 6/11-Fre 24/11 (3 veckor)

Leda en grupp minst 1 tim/vecka, totalt 3 tim gruppledar-träning under denna mellanperiod med reflektionsrapport som skickas in till Camilla.
1 tim mentorscoachingsamtal med Camilla online.

Steg 3

Lör 25/11 Kl. 10.00-13.00
Musik, rörelse, sång, kreativa tekniker, meditation och sharing för att skapa intuitiv kontakt. Öppna hjärtat tekniker.
Utbildningsupplägg. Cirklar och retreats. Mera om gruppcoaching.

Steg 4

Mellanperioden Sön 26/11-lör 16/12 (3 veckor)
Leda en grupp minst 1 tim/vecka, totalt 3 tim gruppledar-träning under denna mellanperiod med reflektionsrapport som skickas in till Camilla.
1 tim mentorscoachingsamtal med Camilla online.

Steg 5

Sön 17/12 Kl. 10.00-13.00
Trauma medvetenhet och vad vi behöver tänka på.
Utmaningar i grupper och hur vi kan hantera dem.
Spegling och sharing.

Julledigt

Mån 18/12-sön 7/1 2024 (3 veckor)
Inget gruppledarträning behövs under denna period.

Steg 6

Mellanperioden Mån 8/1-fre 16/2 (6 veckor)
Leda en grupp minst 1 tim/vecka, totalt 6 tim gruppledar-träning under denna mellanperiod med reflektionsrapport som skickas in till Camilla.
1 tim mentorscoachingsamtal med Camilla online.

Steg 7

Lör 17/2 Kl. 10.00-13.00
Fördjupning av de delar som grupp och individ behöver mest stöd i. Din vision som intuitiv ledare och hur du vill använda din förmåga.

Steg 8

Mellanperioden Sön 18/2-fre 22/3 (5 veckor)
Leda en grupp minst 1 tim/vecka, totalt 5 tim gruppledar-träning under denna mellanperiod med reflektionsrapport som skickas in till Camilla.
1 tim mentorscoachingsamtal med Camilla online.

Steg 9

Lör 23/3 Kl. 10.00-13.00
Fördjupning av de delar som grupp och individ behöver mest stöd i. Att leda utifrån din unika ledarstil. Hur du nischar dig med din gruppverksamhet och idealkundsarbete som är grunden till din marknadsföring som gruppledare.

Steg 10

Mellanperioden Sön 24/3-fre 26/4 (5 veckor)
Leda en grupp minst 1 tim/vecka, totalt 5 tim gruppledar-träning under denna mellanperiod med reflektionsrapport som skickas in till Camilla.
1 tim mentorscoachingsamtal med Camilla online.

Steg 11

Lör 27/4 Kl. 10.00-13.00
Fördjupning av de delar som grupp och individ behöver mest stöd i. Marknadsföring, hur skapa texter och om att lyckas nå ut genom media och sociala media.

Steg 12

Mellanperioden Sön 28/4-ons 22/5 (3,5 vecka)
Leda en grupp minst 1 tim/vecka, totalt 3 tim gruppledar-träning under denna mellanperiod med reflektionsrapport som skickas in till Camilla.
1 tim mentorscoachingsamtal med Camilla online.

Steg 13

Certifieringsdagarna. Obligatorisk närvaro.

Tor 23/5 kl. 09.00-17.00
Fre 24/5 kl. 09.00-17.00
Lör 25/5 kl. 09.00-17.00
Fördjupande teorier och övningar i självkännedom och ledarroll.
Intuitiva övningar.
Temabaserad träning på att leda grupper med feedback.
Fördjupning av de delar som grupp och individ behöver mest stöd i.
”Your time to shine” där var och en får stöd från hela gruppen inför sina kommande handlingsplaner.
Handlingsplan framåt.

Valfri fortsättning
Intuitivt ledarskap. Resa till Kreta.
Utbildning, gruppcoaching och fördjupning av kunskap och färdigheter.
8-15/6 2024

Certifiering
För att bli certifierad behöver du ha deltagit under uppstarts- och certifieringsdagarna och antingen deltagit i de andra utbildningstillfällena eller ha lyssnat på den inspelade utbildningsomgången och skrivit svar och reflektioner om den till Camilla i efterhand. Du behöver också ha:

 • Genomfört totalt 25 timmars träning i att leda grupper antingen online, fysiskt eller en kombination av båda. Gruppledningen ska vara uppdelad på minst 3 olika grupper med 4-12 personer i varje grupp, behöver spelas in och att du analyserar dem i efterhand. En av grupperna behöver vara en grupp av deltagare från utbildningen och att du själv deltar i en grupp ledd av dina gruppkollegor från utbildningen.
 • Fyllt i reflektionsrapporter från samtliga gruppledarträningstillfällen och skickat in dessa.
 • Valt ut och skickat en max 45 minuter lång inspelning av när du leder en grupp för varje mellanperiod som ligger till grund för coachingen och feedbacken under mentorsamtalen.
 • Haft 6 mentorsamtal med Camilla.

Utbildningstillfällena som alla sker över nätet finns tillgängliga även i efterhand om du inte kunnat delta eller vill repetera i efterhand. Inför dina sista mentorsamtal kommer du att uppvisa att du uppnått de kvalitetsmål som finns i utbildningen. De ligger som grund för din certifiering.

Utbildare
Camilla Lebert Hirvi är en mycket erfaren coach och gruppledare sedan 30 år tillbaka. Hon har verkat både som anställd och som egen företagare som utbildningskonsult, affärs- och chefscoach, coachutbildare, chefs- och ledarutbildare, cirkelledare, grupprocessledare och ceremoniledare sedan 1994. Camilla är också certifierad parterapeut inom Imago par-terapi. Camilla har utvecklat och genomfört Certifierade Coachutbildningar i egen regi sedan 2017 och har certifierat över 150 coacher. Hon har också arrangerat yogaresor med Malin Berghagen sedan år 2004 till olika grekiska öar och leder själv sedan flera år Kakao ceremonier med hjärtöppnande sång och metoder att komma nära sin intuition.

De senaste 25 åren har hon levt som digital nomad i Thailand, Grekland och Indonesien och inspirerat och coachat många till en helt ny livsstil. Hon kallar sig därför Livsdesigner.

I den här utbildningen i Intuitivt ledarskap ger hon det bästa från sin stora erfarenhet av att leda grupper både inom företagsvärlden, inom terapeutiska och personlig utvecklingssammanhang och som intuitiv och holistisk cirkelledare.

Hon har en unik förmåga att se potentialen hos sina deltagare och ger dem stöd att växa utifrån sina individuella förmågor. Syftet är att du ska kunna utveckla din helt unika stil som intuitiv ledare, chef och utbildare.

Period
2 nov 2023 – 26 maj 2024. (julledigt mellan 18/12 2023 – 7/1 2024)

Utbildningspris
35 000 kr

Inklusive
63 utbildnings- och träningstimmar. 6 stycken egna coach- och mentorsamtal med Camilla. Certifikat som visar att du både klarat kvantitet och kvalitet i utbildningen. Du kan också boka ett extra uppföljningssamtal med Camilla inom 4 månader efter certifieringen.

Anmälan
Anmäl dig via formuläret nedan. Vid bekräftelse om plats betalar du in 10% av avgiften som anmälningsavgift, det vill säga 3500 kr. Anmälan blir giltig i och med att du betalar in din anmälningsavgift.

30 dagar innan utbildningen startar, senast 2 oktober 2023 betalar du in slutbetalningen 31 500 kr. För eventuell avbetalningsplan kontakta Camilla via camilla@camillaleberthirvi.se

Avbeställningsvillkor
Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan starten debiteras 10% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 30 dagar innan starten debiteras fullt pris. Vid sjukdom som styrks med läkarintyg, återbetalas allt utom anmälningsavgiften.

Speciella önskemål
Om du har några speciella önskemål eller information fyll i det i formuläret nedan.
Vi svarar dig inom 24 timmar på vardagar.

Anmälan.

  Egen företagare

  Hantering av personuppgifter Jag samtycker till hantering av personuppgifter. För att få kontakt med Camilla Lebert Hirvi behöver du lämna ifrån dig personuppgifter som består av Namn och E-postadress.

  Vad blir