people-holding-hands-blue-sky-small-version2Nu mer än någonsin är det viktigt att du följer din inre kompass. Vad menar jag med din inre kompass? Det är det som är din övertygelse, dina värderingar, ditt synsätt, din värdegrund. Det du tror på starkt som verkligen är dina egna tankar, känslor och din vilja. Ibland är det svårt att veta vad av det vi har som inre styrmedel som egentligen kommer inifrån oss själva och vad vi har tagit över från andra. Kanske från föräldrar, skola, vänner och omgivning. Men om du går in i dig själv och känner efter; Vad är det som är superviktigt för dig? Vilka värderingar styr dig som verkligen kommer inifrån dig själv och som inte är någon annans? När rädslan ökar i världen, när världen är mer orolig kan vi lätt dras med i girl_enjoying_the_freedom_in_a_wasteland_by_macinivnw-d68mwd5den negativa vågen och tappa bort det vi innerst inne tror på och börja agera utifrån rädsla. Rädslan har en förmåga att förblinda oss och få oss att tappa bort det vi egentligen står för. Det är det som är den stora faran. När vi tappar bort det vi tror på och börjar följa andra utan att fullt ut känna efter om detta verkligen är sant för oss kan negativa saker börja hända. Men lyckas vi, också i oroliga tider, hålla fast vid det vi tror på, det som är vackert och sant inom oss klarar vi av att möta andras oro och rädsla. Då kan vi tydligt våga säga emot. När vi är tydliga inom oss kan vi också vara det utåt.

UnknownSå fundera på vilka värderingar som är viktigt för dig. Låt oss säga att respekt för andra är viktigt. Hur kan du visa det i alla lägen? Hur kan du visa det också mot de som inte alls tycker som du? Hur kan du leva utifrån respekt och visa att du lever efter denna devis? "Be the change you wish to see in the world". Det citat sprids just nu på sociala media och det är verkligen så vi kan skapa en god kraft som motar bort rädslan. Men då gäller det att vi ger akt på oss själva. Det är enkelt att fördöma och kanske förlöjliga andra som tycker annorlunda än oss. Men hur ska vi bemöta andras värderingar bäst? Hur vill du utifrån den inre kompass du har, agera nu när du kommer att stöta på tankar, känslor och handlingar som är emot det du står för? Nu mer än någonsin behöver vi ha koll på hur vi själva vill agera för att kunna vara den förändring som vi vill se i världen.

imagesLängtar du efter mer kärlek och förståelse? Hur kan du visa och skapa det också när du stöter på motsatsen? På vilket sätt är det rätt att agera utifrån det du vill och står för? Jag tror att vi behöver på djupet tänka igenom och bestämma oss för hur vi ska agera. För annars, när motsatsen mot det vi står för dyker upp kan vi ibland agera precis som den andra sidan gör, utan att tänka på det. Då kanske vi också sprider rädsla och agerar utifrån den. Ju mer instabil världen verkar desto mer stabilare behöver vi själva vara inom oss och utåt.

476801957Jag tror också på att när de negativa krafterna är starka finns lika mycket goda motkrafter. Även om vi ofta får höra det negativa vet vi att det goda också lever både inom oss alla och som en enande kraft mellan människor. Det är viktigt att se att balansen finns där och när negativa krafter som agerar utifrån rädsla går till handling behöver också den andra goda kraften agera mer. Nu mer än någonsin är det tydligt för mig att vi kan skapa den vackra fina värld vi drömmer om. Och att Lanta2007_14137vi gör det genom de små vardagliga handlingarna vi gör varje dag. Så istället för att känna hopplöshet se på allt det fina du skapar i ditt liv och med de runt omkring dig varje dag. När du varje dag kan älska dig själv och dina nära och kära. När du kan hjälpa en annan med något litet eller stort. När du kan tydliggöra vem du är och vad du vill. När du sprider det goda i det lilla. Då har du lyckats och då har vi tillsammans lyckats. Genom att en till person känner sig tryggare och fylld av ännu mer kärlek har det goda segrat igen.

Vad kan du göra i ditt liv för att agera utifrån det du står för och tror på och som du vill se i världen? Vilka stora och små handlingar gör du för att skapa den värld du längtar efter?

Kärlek till dig!
Varma hälsningar
Camilla