2-Brilliant-Ways-to-Communicate-Better-With-Your-Partner-1Just nu övar vi på att känna, inse och visa att vi har tillit till andras sanningar i den Certifierade Coachutbildningen. Att på djupet helt kunna släppa sina egna idéer, råd och tankar och bara ställa oerhört öppna kraftfulla frågor och sen lyssna, lyssna, lyssna är en konstart som kommer att kunna rädda världen och mänskligheten. Stora ord kanske du tycker, men att på djupet bli lyssnad på har blivit en bristvara i vårt samhälle idag. Inte så konstigt att många fler behöver få professionell hjälp i att hitta sina egna inre sanningar.

Att lyssna på djupet betyder att lyssna Unknownfyrdimensionellt. Med öron, ögon, mun och hjärta eller intuition. Att höra allt det som inte sägs, det som finns där mellan raderna kallar vi i Coachgruppen för att finna den "begravda hunden". Något vi kanske har grävt ner för länge sen, något vi inte vill kännas vid, något som tar energi när vi låtsas att det inte finns. När vi tillsammans gräver upp det som finns där lossar bojorna, då släpper begränsningarna, då får vi lov att vara dem vi är. I vår egen skröplighet och styrka. I vår sårbarhet och i att våga vara precis oss själva, utan masker och draperier. Rena. Sanna. Ärliga. Duga som vi är med allt vi är.

Coaching Certifiering Camilla Lebert HirviNär vi klär av oss vår prestige och samtidigt våra rädslor och vågar fullt ut syna dem blir det magi i rummet. Jag är så omåttligt stolt över mina coach-adepter som just nu går utbildningen och hur de lyckas i samtalen skapa en enorm trygghet som gör att klienterna vågar gå in i gränder inom sig där de inte vågat gå förut. Jag är stolt över hur de ständigt visar på tilliten till andras sanningar. Tilliten till att den sanning som vår klient har inom sig är den viktigaste och bästa. 197143853639845 kopia 2Att ingen utifrån på riktigt kan veta vad som är rätt för just denna person.

Ändå är det så vanligt i vårt samhälle att vi talar om för andra vad de ska göra, hur de är och inte är, vad de ska känna och inte känna. Vi utgår från vår verklighet och tror oss äga sanningen inte bara för oss själva utan också för andra. Om en dryg månad är det dags för dessa coachadepter att bli certifierade och börja sitt verk. Sitt åtagande att alltid ära sin klients egen sanning. Att aldrig trycka deras egen kartbild av verkligheten på någon annan. Att visa respekt för och känna tillit till andra människors förmåga att själva veta vad deras nästa steg är.

Woman_alone_PicRex_334342134[1]Nästa Coachutbildning börjar 20 april och just nu finns det en enda plats kvar. Är det din plats, eller kanske någon du känner som du vet vill gå? Skynda i så fall och börja resan i det yttre och i det inre för att bli en av dem som hjälper andra att bli sitt allra bästa jag. Läs mer här  Eller vill du börja träna på det coachande förhållningssättet i din vardag? Med din partner och dina barn. Med dina vänner och kollegor. Med dina föräldrar och släktingar.

Lanta2007_14137Genom att en person blir verkligen lyssnad på och respekterad för sin egen verklighet arbetar vi för världsfred. En person i taget. När ännu en person har funnit sin inre frihet, sin egen inre kompass blir världen en bättre plats.

Hur gör du för att visa din omgivning att de äger sina egna bästa svar? Hur lyssnar du på djupet på dina nära och kära? Hur lyssnar du på riktigt på en annan människa?

Varma hälsningar
Camilla