Intuitiv Ledarutbildning

Online
Lär dig gruppcoaching och att leda grupper på ett medvetet och intuitivt sätt